March 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
  • New 6-week Beginner Course
  • New 6-week Beginner Course
5
6
7
  • New 6-week Beginner Course
8
9
  • Dan/Kyu Clinic
  • 72nd Kenshu
  • Enpo Kenshu XX
10
  • Enpo Kenshu XX
  • Sotojutsu Clinic
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • Teaching Method Clinic
  • 72nd Kenshu
24
25
26
27
28
29
30
31